KOmplexné ELEktroinštalácie

SILNOPrúdové a slaboprúdové rozvody

Odborná montáž silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov pre rodinné domy, byty, priemyselné budovy. 

Bleskozvody

Dodávka materiálu a odborná montáž bleskozvodov pre rodinné domy a  priemyselné budovy.

prípojky NN

Prípojky nízkeho napätia do rodinných domov.

prístupové čipové systémy

Odborná montáž prístupového čipového systému pre rodinné domy a bytové domy.

bytové zvončekové tablá

Odborná montáž bytových vrátnikov a videovrátnikov pre bytové domy a rodinné domy.

Revízie

Zabezpečujeme revízie bleskozvodov, elektroinštalácii a prípojky NN.

elektroprojekty

Zabezpečujeme vypracovanie projektov 
bleskozvodov a elektroinštalácii.

Máte záujem o cenovú ponuku? kontaktujte nás